Dion Ritten Dirigent
Henk Dols Voorzitter
Jos Daemen Websitebeheer
Roger Soons Penningmeester
Monique Reijnders Algemeen Bestuur